przejdź do treści | przejdź do menu
Nowa strona KO w Kielcach | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

15.11.11 – Podsumowanie III edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK)

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele i szkolni doradcy zawodowi. 

W ramach podsumowania III edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) pod hasłem przewodnim „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia” przedstawiam Państwu nadesłane przez zaangażowane szkoły/placówki sprawozdania z realizacji działań zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Dziękuję nauczycielom/opiekunom i zaangażowanej młodzieży za promowanie swoimi działaniami idei OTK w środowisku lokalnym.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

Do pobrania:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki