przejdź do treści | przejdź do menu
Nowa strona KO w Kielcach | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

30.12.16 – Szkolenie w zakresie zasad przygotowywania i sporządzania wniosków aplikacyjnych w programie Erasmus+ na rok 2017

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach organizuje szkolenie w zakresie zasad przygotowywania i sporządzania wniosków aplikacyjnych w programie Erasmus+ na 2017 rok w sektorach Młodzież (Akcja 1, Akcja 2, Akcja 3) oraz Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (Akcja 1, Akcja 2).

Szkolenie będzie obejmować warsztaty z wypełniania wniosków aplikacyjnych na rok 2017, zasady finansowania i realizacji projektu w programie Erasmus+, zasady formalnej i merytorycznej oceny wniosków w programie Erasmus+ oraz konsultacje indywidualne dla osób zainteresowanych.

W szkoleniu mogą wziąć udział również nauczyciele szkół województwa świętokrzyskiego i pracownicy oświatowi zajmujący się przygotowywaniem działań w ramach programu Erasmus+.

Szkolenie odbędzie się 16 stycznia 2017 roku, w godzinach od 10:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wrzosowej 44 w Kielcach.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału do 9 stycznia 2016 roku e-mailem na adres opr.swk@ohp.pl. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie organizacji szkolenia jest w ŚWK OHP Kielce p. Mirosław Gocał, tel. 695368999.

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki