przejdź do treści | przejdź do menu
Nowa strona KO w Kielcach | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

30.12.16 – Dyplomy Prezesa Rady Ministrów wręczono stypendystom z województwa świętokrzyskiego

W grudniu miały miejsce uroczystości, podczas których wręczono dyplomy Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa świętokrzyskiego. W I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Kielcach dyplomy uroczyście wręczali Pan Andrzej Bętkowski, Wicewojewoda Świętokrzyski i Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty. W Starostwie Powiatowym w Opatowie i w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie dyplomy wręczali Pan Andrzej Bętkowski, Wicewojewoda Świętokrzyski i Pani Renata Rabczyńska, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Na rok szkolny 2016/2017 stypendystami Prezesa Rady Ministrów w całym województwie świętokrzyskim jest 136 uczniów.

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki