przejdź do treści | przejdź do menu
Nowa strona KO w Kielcach | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

23.12.16 – Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2016 rok

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie ww. zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym należy uzupełnić 2 tabele z zestawieniem liczby uczniów uczestniczących w programie oraz jego kosztów.

Tabela nr 1 - dotyczy wyłącznie realizacji programu w ujęciu ilościowym z podziałem na poszczególne typy szkół oraz klasy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tabela nr 2 - określa wysokość dotacji wydatkowanej poszczególnym grupom uczniów, również z rozbiciem na typy szkół oraz klasy, do których uczęszczają uczniowie.

W celu przekazania danych należy zalogować się na stronie internetowej pod adresem: www.wyprawkakielce.kuratorium.bialystok.pl z wykorzystaniem loginów i haseł używanych poprzednio, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dotację należy rozliczać z dokładnością do groszy.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki