przejdź do treści | przejdź do menu
Nowa strona KO w Kielcach | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

22.12.16 – III Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

Studenckie Koło Naukowe Alkahest, działające przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie organizuje III edycję Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego.

Celem turnieju jest pogłębienie wiedzy chemicznej oraz wykorzystanie jej w praktyce a także popularyzacja zainteresowań naukami chemicznymi wśród uczniów.

Turniej skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje o Turnieju, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego.

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki