przejdź do treści | przejdź do menu
Nowa strona KO w Kielcach | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

17.11.16 – Ogólnopolski Projekt Aktywnej Edukacji Ekologicznej pn. "Postaw na słońce"

Projekty, programy, akcje organizowane przez zewnętrzne organizacje

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w III edycji edukacyjnego projektu szkolnego "Postaw na słońce". W ramach projektu organizowane są dwa niezapeźne konkursy: badawczy i filmowy. Udział w konkursach jest bezpłatny. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 35 tys. zł.

Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest stworzenie w szkole, a następnie zarejestrowanie na stronie internetowej zespołu konkursowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 listopada.

Szczegółowe informacje:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki