przejdź do treści | przejdź do menu
Nowa strona KO w Kielcach | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

16.04.15 – Druga edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Panie i Panowie
Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele wychowawcy
w gimnazjach województwa świętokrzyskiego

W ramach działalności wspierającej kadry oświatowe w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) rozpoczął drugą edycję szkoleń pt.: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadr szkół gimnazjalnych”, które będzie trwało do czerwca 2015 r.

Głównym celem szkoleń jest wsparcie kadry szkół gimnazjalnych w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a ich priorytetowy charakter wynika z włączenia szkoleń w ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej bieżący rok szkolny Rokiem Szkoły Zawodowców.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez dyrektorów i nauczycieli podczas szkoleń pozwolą na podniesienie w gimnazjum jakości kształcenia związanego z doradztwem edukacyjno-zawodowym, które jest obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Bardzo dziękuję przedstawicielom 75 gimnazjów z województwa świętokrzyskiego, które dotychczas aktywnie włączyły się w powyższy projekt i uczestniczyły w pierwszej edycji szkoleń. Uznając potrzebę dalszego systematycznego doskonalenia kadr oświatowych oraz upowszechniania doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach zachęcam Państwa Dyrektorów i nauczycieli pozostałych gimnazjów do udziału w drugiej edycji ww. szkoleń.

Szkolenie jest bezpłatne. Szczegóły oferty, program oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie http://edukacjadlapracy.koweziu.edu.pl (telefon: 32 781 50 70).

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

Do pobrania:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki