przejdź do treści | przejdź do menu
Nowa strona KO w Kielcach | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

13.01.15 – Interesująca publikacja dotycząca doradztwa edukacyjno-zawodowego

Panie i Panowie Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z publikacją „Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania”, wydaną w roku 2014 przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (jako propozycja do ewentualnego wykorzystania przez szkoły
i placówki w procesie edukacyjnym)

Celem publikacji jest przybliżenie szkołom i placówkom systemu oświaty oraz ich organom prowadzącym przykładów realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, mającego istotny wpływ na rozwój kariery zawodowej młodzieży.

Liczę, że informacje zawarte w wyżej wymienionej publikacji będą stanowiły wsparcie dla kierowanych przez Państwa szkół i placówek w organizacji doradztwa zawodowego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

Do pobrania:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki